Hamburg  1.12.2013

 Nowa elementarna  teoria  grawitacji


O skondensowanej treści

 Wstęp
 Nowe wzory
 Pozostałe oddziaływania
 Wszechświat
 Masa
 Czas
 Loty kosmiczne
 Cząstki elementarne (ładunek?)
 Stałe fizyczne
 Autor
 Literatura
 Teoria pola grawitacyjnego  Modyfikacje pola
 Błędy teorii
 Nowe zależności (równania)
Kontakt